LUXURY REFRESH CELL DETOX

REFRESH CELL DETOX BY LUXURY คือสูตรผสมของสารสกัดจากธรรมชาติที่มีทั้งวิตามินรวม แร่ธาตุ เอนไซม์ โดยสารทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมสูตรยา แบบโฮมีโอพาธีย์ เป็นศาสตร์การบำบัดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมัน โดยการค้นพบของนายแพทย์ ซามุเอลฮาเนมัน มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีหลักการบำบัดว่า “ใช้สิ่งที่คล้ายกัน มารักษาสิ่งที่คล้ายกัน” หรือการนำเอาสารที่เป็นสาเหตุของอาการนั้นๆ มารักษาอาการนั้นๆ โดยการทำให้สารนั้นเจือจางลงตามสูตรยาก่อน จึงทำให้ได้ผลการรักษาที่ดี และไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งก็เป็นหลักการที่คล้ายการฉีดวัคซีนนั้นเอง

“โฮมีโอพาธี” (Homeopathy) ถือเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือก “หยามยอกเอาหนามบ่ง” “พิษต้านพิษ”เป็นการเปรียบเทียบเชิงนิยามความหมายวิธีการรักษาของ “โฮมีโอพาธี” ซึ่งชัดเจนที่สุด กล่าวคือ โฮมีโอพาธียึดกฎหลักๆ 2 ข้อ คือ กฎว่าด้วยความเหมือน (Law of similar,like cures like) คือ นำสิ่งที่คล้ายกันมารักษาและ กฎว่าด้วยปริมาณเพียงเล็กน้อย (Law of Infinitesimals) คือ การใช้ยาขนาดน้อยอย่างมาก แต่มีฤทธิ์แรงมากด้วยยาเพียงตำรับเดียว

กำเนิดแห่งโฮมีโอพาธี

โฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านของยุโรป มีอายุมากกว่า 200 ปี ต้นกำเนิดมาจาก นพ.ซามูเอล ฮาห์เนมานน์ (Samuel Hahnemann) ชาวเยอรมัน โดยเขามีอาชีพเป็นแพทย์ได้แค่ 9 ปีก็ตัดสินใจเลิกอาชีพนี้เนื่องจากมีความเห็นที่ขัดแย้งกับทฤษฎีการแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะเห็นว่าเป็นการรักษาคนไข้ที่สุดแสนจะทรมานimage-aspx ในช่วงที่ นพ.ซามูเอลยึดอาชีพนักแปล โดยทำงานแปลตำรายาสมุนไพร เขาก็พบว่าเปลือกต้น ซิงโคนา สามารถรักษามาลาเรียได้ จึงเริ่มทดลองกับตัวเองพบว่า เมื่อกินสมุนไพรชนิดนี้เข้าไปมีผลทำให้เกิดอาการเช่นเดียวกับไข้มาลาเรีย

ภายหลังการค้นคว้าเป็นเวลา 14 ปี เขาสรุปว่าอาการป่วยเป็นอาการแสดงของร่างกายในการต่อสู้กับความเจ็บป่วย การเสริมอาการป่วยให้มีมากขึ้น จะทำให้ผู้ป่วยหายจากความเจ็บป่วย ยาซึ่งมีผลให้คนปกติเกิดอาการผิดปกติบางอย่างขึ้น จะเป็นยาที่สามารถรักษาผู้ป่วยที่มีอาการป่วยแบบเดียวกันกับอาการผิดปกติที่ว่านี้ได้ ความประสบความสำเร็จเวลานั้นส่งผลให้ “โฮมีโอพาธี” ได้รับความนิยมทั่วโลก เนื่องจากสามารถรักษาโรคอหิวาห์และอีกหลายๆโรคได้ผล

โฮมิโอพาธีเติบโตเป็นคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งยุคหนึ่งครองความนิยมและยุคหนึ่งก็หายไปเพราะระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ปัจจุบันก็กลับมาอีกเพราะกระแสหลักของสังคมเป็นกลับคืนสู่ธรรมชาติ แพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้เป็นคำตอบของโรคทุกโรคอีกต่อไป ในยาแผนปัจจุบันเต็มไปด้วยสารเคมีและสารเคมีก็เป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย เกิดผลข้างเคียงจนอาจจะต้องประสบกับโรคใหม่เลยทีเดียว ขณะที่ยาที่ได้จากโฮมีโอ พาธีเป็นยาที่ได้จากธรรมชาติและยังผ่านกระบวนการเจือจางดังนั้นผลข้างเคียงจึงไม่มี

ทั้งนี้ ความนิยมของชาวยุโรปเปรียบเทียบได้จากสถิติช่วง5-6 ปีที่ผ่านมา ยุโรปและอเมริกามีผู้ใช้ประโยชน์จาก แพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เบลเยียมกว่า 30% เลือกใช้บริการการแพทย์ทางเลือก และ 56% เป็นการบำบัดแบบโฮมีโอพาธี ส่วนสหรัฐฯ เดิมมีสัดส่วนการใช้แพทย์ทางเลือก 34% ก็ขยับขึ้นเป็น 72% ปัจจุบัน โฮมีโมพาธีได้รับความนิยมสูง เมื่อเร็วๆ นี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ รายงานว่า ผลิตภัณฑ์ยาโฮมีโอพาธีมีปริมาณจำหน่ายในตลาดมากขึ้น 100%และที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีใบสั่งยามียอดจำหน่ายสูงถึง 75 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงจากเดิม 15-20% ในสหรัฐฯ มีโรงเรียนสอนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง มีร้านขายยา 20 แห่งและมีหมอประมาณ 3,000 คน ส่วนในฝรั่งเศสมียอดการจำหน่ายยา โฮมี