ศัลยกรรมเสริมคาง Chin Augmentation

คาง เป็นอีกส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้ใบหน้าสวยสมดุลย์มีมิติ การทำศัลยกรรมคางให้ใบหน้าดูเรียวยาว และคางยื่นออกมาด้านหน้าเล็กน้อยรับกับใบหน้า สามารถแก้ไขปัญหาหน้าเหลี่ยม และหน้ากลมเกินไปอย่างได้ผล

การดูแลหลังการผ่าตัด

• ควรประคบเย็บบริเวณที่ทำการเสริมค้าง 2 วันแรก หลังการผ่าตัด
• ควรนอนยกศีรษะสูงประมาณ 2-5 วันหลังการผ่าตัด
• ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด หรืออาหารหนัก ควรรับประทานอาหารอ่อนๆและปรุงสุก
• ดื่นนํ้าโดยใช้หลอดดูด และงดดื่นแอลกอฮอล์ช่วง 2 สัปดาห์ แรกหลังการผ่าตัด
• ควรงดสูบบุหรี่ ประมาณ 3 อาทิตย์หลังการผ่าตัด
• หลังรับประทานอาหารควรบ้วนปากด้วยนํ้าเกลือ หรือนํ้ายาบ้วนปาก เพื่อลดอาการติดเชื้อของแผลจากเศษอาหาร
• หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหนัก 3 – 4 อาทิตย์แรกหลังการผ่าตัด