สิทธิประโยชน์
สำหรับลูกค้า

LUXURY ROYAL CLUB

เอกสิทธิ์เหนือระดับ สำหรับลูกค้าโกลเด้น เทียร่า
สามารถเลือกรับ Royal Care หรือ Bird’s Nest