จุดเด่นของการเสริมจมูกที่ Luxury clinic

เทคนิคเสริมจมูก Luxury clinic

เทคนิค Bridge Nose (บริดจ์ โนซ) รองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อเทียม

ตำแหน่งรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อเทียม

 คือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นจากคอลลาเจน มีลักษณะเป็นแผ่นนิ่ม ๆ คล้ายฟองน้ำ มีลักษณะเป็นโครงข่ายคล้ายนั่งร้านซ้อนไขว้กันไปมา เช่นเดียวกับโครงสร้างผิว ซึ่งเอื้อให้เซลล์ใหม่เจริญเติบโตบนโครงข่ายนี้ เส้นเลือดใหม่จะเจริญเติบโตแทรกตัวอยู่ในโครงสร้าง สามารถนำมาใช้เสริมเพื่อรองปลายเพื่อกันทะลุ 

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแก้จมูกจากปัญหาผิวหนังบาง หรือคนที่เสริมใหม่เเละต้องการให้มีปลายที่ยาวขึ้น แต่มีผิวหนังเดิมที่ค่อนข้างน้อย บาง หรือเคยผ่านการฉีดสารจำพวกฟิลเลอร์มาก่อน

รองปลายจมูกด้วยกระดูกหลังหู

กระดูกอ่อนหลังหู

เป็นเทคนิคการผ่าตัดเสริมจมูกโดยใช้เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหลังหูมาใช้เสริมจมูกซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแบบธรรมดา โดยจะลดความเสี่ยงของปัญหาจมูกเบี้ยวและซิลิโคนทะลุออกมานอกจมูก

ตำแหน่งผ่าตัดเอากระดูกออนหลังหู

การผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหลังหูก็มีเทคนิคที่ละเอียดอ่อนที่จะไม่ทำให้ใบหูเสียรูป ซึ่งกระดูกอ่อนที่เอามาใช้ได้จะอยู่บริเวณที่เป็นแอ่งใกล้กับรูหู การผ่าก็มักจะผ่าตัดโดยซ่อนแผลเป็นไว้ข้างหลังใบหู เพื่อให้ไม่เห็นรอยแผลเป็น

รองปลายจมูกด้วยเนื้อก้นกบ

เนื่อเยื่อก้นกบจะเรียบเนียนเข้ากับจมูกดิอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะเป็นชิ้นส่วนร่างกายของตัวเอง ทำได้จมูกที่สวย โด่งมีมิติ และช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการทะลุได้เป็นอย่างดี

เทคนิค Rhinoplasty

วิธีนี้เป็นการศัลยกรรมเสริมจมูกแบบทั่วไป โดยมีแผลผ่าตัดด้านในรูจมูก และการเสริมเทคนิคนี้  ใช้ซิลิโคนเป็นหลัก อาทิการเติมสันจมูกหรือการเติมปลายจมูก เป็นต้น แผลในการผ่าตัดจะซ่อนอยู่ด้านในจมูก หนึ่งหรือสองด้าน

เทคนิค Interdome  หรือ Mini Open

เป็นการเย็บตกแต่งปลายจมูก ด้วยการเย็บกระดูกอ่อนบริเวณปลายจมูกที่กว้าง ให้ชิดกันและเห็นทรงจมูกที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้ปลายจมูกเรียวเล็ก สมดุลกับสันจมูกยิ่งขึ้น เป็นฐานเสริมซิลิโคนให้เป็นทรงปลายเชิดหรือหยดน้ำได้ ทำให้ทรงจมูกพุ่งสวย ปลอดภัยระยะยาว หมดปัญหาจมูกทะลุ

เทคนิค Open Rhinoplasty

เป็นการเสริมจมูกแบบเปิดแผลบริเวณใต้ฐานจมูก และกรีดเป็นแนวดิ่งจนเห็นแกนจมูก เพื่อแยกผิวหนังออกจากโครงสร้างของจมูก วิธีนี้สามารถปรับโครงสร้างเดิมของจมูกที่มีปัญหาการเสริมจมูกแบบโอเพ่นสามารถเสริมด้วยซิลิโคน

 ปรับแต่งโครงสร้างจมูก และรองปลายจมูกเพื่อป้องกันการทะลุได้ทั้งหมดในครั้งเดียวกัน โดยการเสมริมจมูกแบบโอเพ่นจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศัลยแพทย์และปัญหาของแต่ละบุคคล

.