02 136 9613Open Daily : 10.00-20.00
LUXURY MESO BRIGHT REFINE

LUXURY MESO BRIGHT REFINE

เป็นการส่งสารธรรมชาติที่ผสมผสานกัน เช่นวิตามิน เช่นวิตามินซีกรดวิตามินเอ หรือสารแอนติออกซิเดนท์ และเป็นสารอาหารซึ่งจำเป็นต่อผิวสวยเข้าไปในชั้นผิวใต้ชั้นผิวโดยตรง ช่วยทำให้เห็นผลลัพธ์เร็วขึ้นถึง 2 เท่า โดยการสะกิดเพียงเบาๆเท่านั้น ในบางรอยอาจจะมีรอยจุดแดงๆบ้าง แต่รอยจะหายภายใน 1-2 ชม. ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ฝ้ากระจางลง ผิวหน้ากระจ่างใสมากขึ้น และลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำ

เป็นการส่งสารธรรมชาติที่ผสมผสานกัน เช่นวิตามิน เช่นวิตามินซีกรดวิตามินเอ หรือสารแอนติออกซิเดนท์ และเป็นสารอาหารซึ่งจำเป็นต่อผิวสวยเข้าไปในชั้นผิวใต้ชั้นผิวโดยตรง ช่วยทำให้เห็นผลลัพธ์เร็วขึ้นถึง 2 เท่า โดยการสะกิดเพียงเบาๆเท่านั้น ในบางรอยอาจจะมีรอยจุดแดงๆบ้าง แต่รอยจะหายภายใน 1-2 ชม. ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ฝ้ากระจางลง ผิวหน้ากระจ่างใสมากขึ้น และลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำ