FILLER

FILLER

สารเติมเต็มผิวที่นำมาใช้ในการเติมริ้วรอย ร่องลึกและรอยยับย่นต่างๆบนใบหน้า การฉีดฟิลเลอร์มุ้งเน้นการเพิ่มปริมาตรตามจุดต่างๆเช่น โหนกแก้ม คาง และมักใช้ในการเติมเต็มริมฝีปากให้อวบอิ่ม ฟิลเลอร์มีหลายประเภทด้วยกัน แต่ 2 ประเภทหลักคือ ฟิลเลอร์ไม่ถาวรซึ่งค่อยสลายตัวไป และฟิลเลอร์ถาวรซึ่งคงตัวอยู่ที่เนื้อเยื่อตลอดไปฟิลเลอร์ไม่ถาวรส่วนใหญ่มักไม่อันตราย แต่อย่างไรก็ดี ควรเลือกใช้ฟิลเลอร์ซึ่งได้รับการรับรองจาก FDA (Food and Drug Administration สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างเช่น ฟิลเลอร์ที่ประกอบด้วยกรดไฮยาลูรอนนิค (Hyaluronic add)คอลลาเจน และสาร Calcium Hydroxylapatite หลักจากแพทย์ทายาชาที่บริเวณที่ต้องการรักษาทิ้งไว้สักพักก่อนแล้วแพทย์จะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปยังบริเวณดังกล่าวโดยตรง หลังจากฉีดฟิลเลอร์และจะเห็นผลทันที และจะคงอยู่ได้นาน 2-18 เดือนขึ้นอยู่กับแบรนด์ของฟิลเลอร์ที่ใช้และบริเวรที่ฉีด

ปากอวบอิ่มภายใน 20 นาที

ถ้าอยากปากสวยอวบอิ่มรวดเร็วทันใจ เห็นผลไว ไม่ต้องใช้เวลาเยอะ วิวัฒนาการทางการแพทย์ช่วยได้ อย่างเช่นการฉีดฟิลเลอร์ที่บริเวณริมฝีปาก ใช้เวลาเพียงแค่ 20 นาที! ก็เห็นผล ปากอวบอิ่มเป็นทรงได้รูปแล้วล่ะ