ส่งทีมเแพทย์เทรน ฉีด Filler

ส่งทีมเแพทย์เทรน ฉีด Filler

นพ.ดนุพล เหล่าสุนทรียาและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางจาก Luxury Clinic

Continue reading

The Megical Beauty 2017

The Megical Beauty 2017

Revolution Slider Error: Slider with alias blank-slider not found.
Maybe you mean: 'luxury-promote2' or 'surgery-slide' or 'injection-slide' or 'pending' or 'why-luxury' or 'websitebuilder-discover1'
การกลับมาอีกครั้งของบรรยากาศแห่งความสนุกและรอยยิ้ม

Continue reading

สัมมนาทีม  Beauty Consult

สัมมนาทีม Beauty Consult

เพิ่มพูนทักษะ สร้างพลังสามัคคี เพื่อให้ทีม เป็นหนึ่งเดียว โดยวิทยากรระดับประเทศ

Continue reading

ประกาศเกียรติคุณ Allergan First Class

ประกาศเกียรติคุณ Allergan First Class

คุณนิรุต พยัคคานนท์  และแพทย์หญิงนงษ์ลักษณ์ อรุณจิตร์ (หมอโบว์) เป็นตัวแทน

Continue reading

Professional Beayty Consultant

กันยายน 2014 สาขาเซ็นทรัลบางนา

มกราคม 2015 : สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เมษายน 2015 สาขาซีคอน แสควร์ ศรีนครินทร์

กันยายน 2015 สาขาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2

พฤศจิกายน 2016 : สาขาศูนย์การค้าเดอะพรอมนาด