02 136 9613Open Daily : 10.00-20.00
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง

ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง

การผ่าตัดเพื่อกำจัดไขมันและผิวหนังหน้าท้องส่วนเกินออก กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องจะเรียบตึง แผลผ่าตัดส่วนใหญ่จะเป็นรูปโค้งเสี้ยวและซ่อนอยู่ใต้หน้าท้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันและผิวหนังที่ต้องการกำจัดด้วยระยะเวลาการผ่าตัด : ประมาณ 2 -4 ชั่วโมง
วิธีการระงับความรู้สึก : แพทย์จะใช้ยาสลบ หรือในบางกรณีอาจใช้ยาชาเฉพาะที่
ระยะเวลาในการพักรักษาในโรงพยาบาล : คนไข้อาจจะต้องค้างคืนที่โรงพยาบาลหลังการผ่าตัดหรือกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และสุขภาพของคนไข้
การพักฟื้น : คนไข้สามารถกลับไปทำงานตามปกติได้ใน 2 – 4 สัปดาห์ และสามารถทำกิจกรรมหนักได้ภายใน 4 -6 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลจากแพทย์ก่อน แผลจะค่อยๆ จาง และแบนราบลงภายในช่วง 3 – 12 เดือน หลังการผ่าตัด